ტყეში გაჩერებული მანქანა საყვარლებთან ერთად ტომს უყურებდა ბუჩქებში და იღებდა ფილმს