უზარმაზარი შავი დიკა ჩაეფლო ჩემს მეუღლეში უფრო ღრმად, ვიდრე ოდესმე