ვფიქრობდი, რომ კარგი იქნებოდა ჩემი და ჩემი რქოვანი ცოლის სურათების გაზიარება