ტანგა გვერდზე გადაიტანა და მის ტკბილ სათუთ საშოში შეაღწია