ჩვენი მეგობარი პეტრა მოვიდა სტუმრად, რომ საჯაროდ აჩვენოს ფეხები