ჩემი მუდამ რქოვანი ნაზი ქალბატონი, ნაჩვენებია თავისი მსუქანი სხეული