გამხდარი და ცხელი ცოლი, ლამაზი მკერდით მიჯაჭვული და დარტყმული