ახალგაზრდა კოხტა ომაჰა, ნებრასკის ცოლი აჩვენებს თავის DDD ძუძუებს